Die Trust help – ’n Visuele voorstelling

Die Hiemstra Trust se eerste skenking is in April 1985 goedgekeur. In die eerste 15 jaar van die Trust se bestaan is R2.5 miljoen aan borgskappe uitbetaal, en tot en met Januarie 2022 meer as R36 miljoen. Hier is ’n visuele voorstelling van watter skrywers en boeke al sedert daardie eerste Versamelde prosa van Van Wyk Louw deur die Trust gehelp is.

Foto’s op dié blad verskaf deur die uitgewers en NALN.