Doen aansoek om ’n subsidie

Die Trust is in 1984 gestig. Oor die afgelope meer as drie dekades is die meeste steun verleen vir die publikasie van boeke oor, en in Afrikaans wat sonder subsidie nie vir uitgewers lonend sou wees nie, of vir kopers te duur. Die heel eerste boek wat gesubsidieer was, was die Versamelde prosa van N.P. Van Wyk Louw. Tafelberg het dit in twee dele uitgegee, met ’n subsidie van R26 500. In die eerste 15 jaar van sy bestaan het die Trust R2,5 miljoen aan borgskappe uitbetaal, en tot en met 31 Desember 2023 is ’n totaal van R39.3 miljoen uitbetaal.

  1. Enige uitgewer van ’n Afrikaanse boek, of ’n boek wat op watter manier ook al die Afrikaanse taal bevorder
  2. Enige liggaam met dieselfde doel – hetsy op wetenskaplike, opvoedkundige of kuns- en kultuurgebied

E-pos navrae aan
Nandi Sauer, of Pamela Moses

info@hiemstratrust.co.za

Of pos jou aansoek aan

Nandi Sauer, of Pamela Moses

Die L.W. Hiemstra Trust

Absa Trust Beperk: Trustdienste

Posbus 1033

Sanlamhof

7532

Die volgende inligting en dokumente moet by jou aansoek ingesluit wees

  1. ’n Motiveringsbrief deur die aansoeker
  2. Aanbevelings deur minstens twee deskundige beoordelaars, wat elkeen sy/haar naam gee, die kapasiteit waarin hy/sy sy/haar aanbeveling maak, en ’n datum
  3. Kwotasies wat die moontlike uitgawes bevestig, en tussen eksterne en interne produksiekoste onderskei
  4. Die voltooide LW Hiemstra Trust-aansoekvorm in Excel, wat insluit Bylae 1 se kontrolelys, en Bylae 2 se finansiële besonderhede

Enigeen wat ’n skenking aan die Trust wil maak, is welkom om ’n e-pos te stuur aan:

Nandi Sauer, of Pamela Moses by

info@hiemstratrust.co.za

 

Lees hier meer oor skenkings